Računovodstvene i poreske usluge

Description needed

Računovodstvene usluge
 

Naše računovodstvene usluge obuhvataju kvalitetno knjigovodstvo i pružanje ažurnih i korisnih informacija menadžmentu preduzeća. Grant Thornton nastoji da pruži punu podršku klijentima u cilju poboljšanja performansi poslovanja. Od svakodnevnog knjigovodstva, preko vaših specifičnih zahteva, sve do izrade završnih finansijskih izveštaja možete računati na profesionalnu podršku i adekvatnu pomoć. Mi vršimo računovodstvene usluge za vas ili zajedno sa vašim osobljem, primenom računovodstvenih standarda, kroz podršku u uslugama platnog prometa, preko obračuna zarada i drugih usluga odgovorićemo svim vašim potrebama ispunjavajući zajednički cilj. 


Grant Thornton će Vam pružiti sledeće usluge: 

• praćenje pozitivnih propisa u oblasti računovodstva i poreske politike
• evidentiranje, poštujući Zakon o računovodstvu i reviziji, poslovne promene nastalih u toku perioda za koji je angažovano
• ukoliko posedujete sopstveni računovodstveni softver naši zaposleni će proći kroz odgovarajuću obuku
• obračun zarada zaposlenih
• vođenje svih zakonom propisanih evidencija za zaposlene
• prijava i odjava zaposlenih na fondove osiguranja
• obračun naknada licima van radnog odnosa
• popunjavanje i podnosenje poreskih prijava Poreskoj upravi za napred navedene isplate
• poreski konsalting vezan za svakodnevno poslovanje Preduzeća
• mesečni izveštaji prema zahtevima Klijenta 


Poreski konsalting 


Naši timovi poseduju know-how za savetovanje o vašoj sveukupnoj izloženosti porezima i za vođenje ili zajednički rad sa vama na suočavanju sa složenim poreskim sistemom u Srbiji i inostranstvu.