Usluge revizije

Description needed

Finansijski izveštaji predstavljaju zvanične formulare u kojima se nalaze sve bitne informacije o preduzeću. Oni prikazuju finansijsko stanje (imovinu, obaveze, kapital), uspeh (rashode, prihode, dobitak odnosno gubitak), tokove gotovine (u poslovnim, finansijskim i investicionim operacijama) i politike kojiima preduzeće obezbeđuje konzistentnost finansijskog izveštavanja, kao i usaglašenost sa tekućim propisima. Sam proces sastavljanja finansijskih izveštaja predstavlja složen proces pa je za proveru njihove ispravnosti, odnosno saglasnosti sa računovodstvenim standardima i zakonskim propisima, potreban angažman posebnih profesionalaca - nezavisnih revizora.

Grant Thornton kao osnovni zadatak ima ispitivanje ispravnosti bilansa, odnosno njihovu istinitost i objektivnost. Pored ovog zadatka Grant Thornton se bavi ispitivanjem računovodstvenih politika, sistema interne kontrole i validnosti svih evidencija kojima se dokumentuju ekonomski događaji.

Sa našim angažovanjem angažujete i naše iskustvo, izraženo kroz profesionalni odnos i kompetentan tim stručnjaka. Kao rezultat našeg rada možete očekivati poboljšanje u pouzdanosti funkcionisanja internih sistema kontrole, istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja i opšte jačanje poverenja u finansijske izveštaje.